18 tháng 11, 2011

Trăng hạ tuần
Trăng sầu lơ lửng đung đưa

Ngấn vàng soi bóng cuối mùa nhạt phai

Chỉ còn có một đêm mai

Hóa thân trăng lại cùng ai vui đùa

Trăng già, lại trẻ như xưa

Để ai xuân sắc già nua theo cùng

Những đêm trời sáng trăng trong

Nguyệt hoa, hoa nguyệt bóng lồng đưa hương

Mơ màng dưới ánh trăng suông

Ngắm hoa quên cả mưa sương ướt đầu

Trăng sao vằng vặc đêm thâu

Hạ tuần trăng lặn về đâu? Trăng tàn!

Đêm hạ tuần

Tháng mười một năm Canh Thìn

Ảnh : Internet