02 tháng 11, 2011

Vãn cảnh Tây Hồ - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Vãn cảnh Tây Hồ buổi chiều nay 

Mênh mông mặt n­ước sóng lồng mây 

Thuyền rồng cập bến đư­ờng vào Phủ 

Cõi phật mơ màng bóng hạc bay 
Thánh thót chuông ngân chiều dần tắt 

Du khách giật mình tỉnh giấc say 

Thuyền ai nhẹ l­ướt theo chiều gió 

Lòng trần thoát tục hẳn là đây. 

3-1994