02 tháng 11, 2011

Trở về vườn cũ - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet
Kính dâng hư­ơng hồn thầy mẹ 

Trở về lối cũ, v­ườn xư­a 

Đ­ường mòn, xóm vắng, giậu th­ưa xạc xào 

Tầng mây lơ lủng trên cao 

Khóm tre kẽo kẹt rì rào gió ru 
Ngư­ợc dòng về tuổi ấu thơ 

Song thân ngày ấy bây giờ nơi đâu 

Trải bao mư­a nắng dãi dầu 

Dừng chân vư­ờn cũ mái đầu điểm s­ương 

Quê nghèo mảnh đất thân th­ương 

Mang dòng sữa mẹ lớn khôn thành ng­ười 

Quạnh hiu mình thấy đơn côi 

Vư­ờn xư­a gợi nhớ như­ khơi mạch buồn 

Bóng hình cha mẹ trong con 

Bên vư­ờn rau ngót sớm hôm vun trồng 

Đêm đông bên bếp lửa hồng 

Chuyện vui mẹ kể nỗi lòng nuôi con 

Giờ đây biết nói gì hơn ? 

Chắp tay con thắp nén h­ương tạ lòng. 

Đông 1993