02 tháng 11, 2011

Hải Vân chiều - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Sừng sững nơi đây một ngọn đèo 

Mây vườn vách đá, dốc cheo leo 

Hải Vân ải cũ linh hồn giặc 

Mà lòng mơ t­ưởng tiếng quân reo 
Nhìn về phía Bắc xa ngàn dặm 

Ngoảnh lại trời Nam đổ bóng chiều 

Biển vẫn gầm gào cùng gió núi 

Trời cao văng vẳng tiếng chim kêu 

Trên đường từ Lào về TP.Hồ Chí Minh 

3 -1990