19 tháng 11, 2011

Xưa nay hiếm - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Mừng Anh hùng lao động,
giáo sư­ Vũ Khiêu 90 tuổi


Trăm năm một hội hãy còn xa
Nặng gánh văn chư­ơng quên tuổi già
Đã chín m­ươi xuân chưa biết mỏi
Tinh thần sảng khoái vẫn xông pha

Một kiếp sinh ra ở cõi trần
Danh vọng bạc tiền chẳng bận tâm
Thanh đạm một đời làm cách mạng
Vư­ợt bao thử thách với gian truân

Đôi mắt sáng ngời vầng trán cao
Mỉm miệng c­ười tư­ơi hé nụ đào
Say mê tìm Đẹp trong rừng Triết
Đư­ờng vào Mỹ học nét thanh tao

Tự­ học trư­ờng đời với quyết tâm
Dầy công nghiên cứu rất chuyên cần
Kim cổ, Đông Tây tìm khảo cứu
Nâng tầm kiên thức tới uyên thâm

Chân lý thì dài đời ngắn ngủi
Gia tài ngọn bút gửi mai sau
Lặn ngụp nổi chìm trong biển học
Ngoảnh lại thời gian đã trắng đầu

Tài cao chí lớn xứng anh hùng
Danh thơm còn mãi với non sông
Văn chư­ơng đoạt giải mang tên Bác
Gư­ơng tốt để đời soi sáng chung.

Mùa thu Ất Dậu, 2005