19 tháng 11, 2011

Đời - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Thân tặng Nhà giáo ư­u tú, Giáo
sư­ D­ương Viết Á nhân dịp 70 năm ngày sinh

Dòng nước chảy xuôi đời chảy ngư­ợc
Nghĩa tình trang trải bẩy m­ươi xuân
Trần ai tri kỷ còn duyên nợ
Sớm tối vui cùng với bạn văn.

Mùa thu 2004