19 tháng 12, 2011

Cảm nghĩ đọc thơ; TÚ XƯƠNG

                                                                           Ảnh Internet

Thuyền thơ dậy sóng thời gian
Đảo chao mặt biển non ngàn xa xa
Quản chi bão táp mưa sa
Thăng trầm ngọn bút xông pha giữa đời
Buồm căng lộng gió ra khơi
Dòng thơ "trào phúng"gây cười mỉa mai
Lưu truyền khắp chốn trần ai
Thơ châm chọc lũ quan sai nịnh thần
Dùi mài kinh sử siêng năng
Phạm quy để lụy ba lần hỏng thi
Bạn bè cùng lứa đương thì
Ông Nghè, ông Cống vinh quy về làng
Riêng mình ông Tú nghênh ngang
Điền viên lĩnh chức làm quan tại nhà
Nghĩ thương vợ, dạ xót sa
"Thân cò lặn lội"*để mà nuôi con
Chạy ăn từng bữa héo mòn
 Văn chương chữ nghĩa chẳng còn cậy trông
 Con còn dại vợ hết mong
Làm văn tế sống cho lòng hiểu nhau
 Nhân tình càng nghĩ càng đau
 Cười ra nước mắt đôi câu mỉa đời
 Hỡi ôi! cụ Tú Xương ơi
 Đầu xanh sớm vội lìa đời thế ru!
 Sống thanh bạch chẳng hận thù
 "Xương kia không nát"** nghìn thu tiếng còn.
 

Ghi chú:Mượn hai câu thơ.
*Thơ Tú Xương :Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước lúc đò đông.
**Thơ Nguyễn Khuyến phúng Tú Xương.
Kìa ai chín suối xương không nát
Có lẽ nghìn thu tiếng hãy còn.

                   8-2011