19 tháng 12, 2011

CHÙA TÂY PHƯƠNG(Kim Vân)

                                                                            Ảnh Internet

                                                                   Trích trong tập thơ: Hương bút tình quê của
                                                                   tác giả Phạm Như Tiên tặng vợ chồng Duy Yên-
                                                                   Kim Vân năm 2010.


                                           Tây Phương cổ tự có từ xưa
                                           Du khách phương xa vãng cảnh chùa
                                           Ngói bạc ba tòa phơi nắng gió
                                           Đá ong trăm bậc rỗ sương mưa
                                           Sắc không khánh vọng tan niềm mộng
                                           Cực lạc chuông ngân tụ cõi mơ
                                           Tạc tượng thợ Chàng tay khéo léo
                                           Nói gì Phật muốn, khách hay chưa?

                                                                Phạm Như Tiên

Bài họa của Đoàn Kim Vân

                              Thắng cảnh chùa thầy

                                             Thắng cảnh chùa Thầy cổ kính xưa
                                             Thập phương du khách tới thăm chùa
                                             Trên tòa Phật tọa miền u tịch
                                             Dưới mái hương trời lất phất mưa
                                             Sắc săc, không không đâu có thật
                                             Mờ mờ, ảo ảo bóng hình mơ
                                             Non thiêng thế đất chùa linh ứng
                                             Hỏi khách đa tình đã biết chưa?

                                                                    Đoàn Kim Vân

                                                                          10-2010