22 tháng 12, 2011

Cánh chim đầu đàn (Duy Yên)

                                                                           Ảnh Internet

                                      Kính mừng AHLĐ- Giáo sư Vũ Khiêu 95 tuổi

                                                     Đất nước lưu danh bác Vũ Khiêu
                                                     Tuổi cao tài đức khó ai theo
                                                     Bền gan nghiên cứu nền văn học
                                                     Dạ sắt theo đường Đảng kính yêu
                                                     Việc nước việc nhà tình nghĩa vẹn
                                                     Lòng dân ngưỡng mộ biết bao nhiêu
                                                    Văn chương đạt tới tầm uyên bác
                                                    Giản dị khiêm nhường chẳng tự kiêu.

                                                                  Hà nội 6-2010