30 tháng 12, 2011

ĐÓN XUÂN NHÂM THÌN(Duy Yên)

                                                                          Ảnh Internet

                                                Non sông tươi thắm đón Nhâm Thìn
                                                Kinh tế mỗi ngày vững mạnh thêm
                                                Thế giới tôn vinh dân nước Việt
                                                Vẻ vang con cháu giống Rồng- Tiên.

                                                Toàn dân đoàn kết một lòng trung
                                                Thế đứng hiên ngang giặc hãi hùng
                                                Độc Lập- Tự do dân Hạnh Phúc
                                                Cộng Hòa- Xã Hội tới thành công.

                                                                  Xuân Nhâm Thìn
                                                                                               01- 2012