12 tháng 12, 2011

HỒ XUÂN HƯƠNG (Kim Vân)


                                                        Cảm nghĩ đọc thơ Hồ Xuân Hương

Họ Hồ nữ sĩ Xuân Hương
Xứng danh bà chúa thơ Nôm nước nhà
Nỗi đau thân phận đàn bà
Hồn thơ day dứt sao mà chát chua
Tạo riêng mình một dòng thơ
Dở cười, dở khóc để ngơ ngẩn tình
Canh khuya mình lại với mình
Đọc thơ như thấy bóng hình Xuân Hương
Đớn đau một kiếp đoạn trường
Ngẫm xem mà thấy xót thương cho đời
Bồng bềnh chìm nổi "bánh trôi"
"Chồng chung" vợ chạ, ôi thôi là tình
Tiếc thương một mảnh hồn trinh
Trải qua sóng gió để thành phù du
Thơ Châm còn lại ngàn thu
Hồ Xuân Hương với Nguyễn Du thiên tài.

  5-2011
(Bài thơ này đã in trong tập san
VĂN VIỆT số Tết Nhâm Thìn-2012
xem trang 137)