12 tháng 12, 2011

ĐẦU XUÂN( DUY YÊN)


                                      Chim đậu cành tre nắng dát vàng
                                      Đôi bờ qua lại bến đò ngang
                                      Chợ làng nhóm họp phiên xuân mới
                                      Trai gái rủ nhau đi hội làng.