21 tháng 12, 2011

Hoa sen nở (Huy Khôi)

Ảnh Internet


Đêm tàn bừng tỉnh giấc say
Thấy hoa sen nở lòng ngây ngất lòng
Nhị vàng khoe sắc cánh hồng
Sắc màu tình nghĩa đọng trong tâm này
Mốt mai bông nhị tàn bay
Hương còn đọng lại tháng ngày chẳng phai.

                      12-6-2011
                Vũ huy Khôi