14 tháng 12, 2011

Đà Lạt trong tôi (Hương thơ 2)


Ảnh internet


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Đà Lạt trong tôi, Thơ Đoàn Kim Vân - Kim Dung trình bày :