14 tháng 12, 2011

Cảm hoài đêm trăng (Hương thơ 2)


Ảnh internet


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Cảm hoài đêm trăng, Thơ Đoàn Kim Vân - Kim Dung trình bày :