14 tháng 12, 2011

Mùa hoa nhãn (Hương thơ 2)


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Mùa hoa nhãn, Thơ Đoàn Kim Vân - Kim Dung trình bày :