14 tháng 12, 2011

Tình bến (Hương thơ 2)


Ảnh internet


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Tình bến, Thơ Nguyễn Duy Yên - Kim Dung trình bày :