13 tháng 12, 2011

LÒNG MẸ (Kim Vân)

                                                         
     Ảnh Internet

Mẹ cha sinh được sáu con
Dạy nuôi khôn lớn thuở còn dại thơ
Chuyên cần học hỏi sớm trưa
Học hành tấn tới chẳng thua kém người
Lớn lên thành đạt cả rồi
Các con luôn nhớ những lời mẹ khuyên
Sống sao tình nghĩa vẹn tuyền
Gia phong khuôn phép Tổ tiên nếp nhà
Mẹ cha nay tuổi đã già
Hiếu là đạo lý, nghĩa là đạo con
Bạc vàng như thể phấn son
Nghĩa tình quý trọng còn hơn bạc vàng
Đường dài hạnh phúc thênh thang
Sum vầy con cháu lòng tràn niềm vui
Biển đời sóng gió trùng khơi
Mẹ cha đã vượt một thời bão giông
Mong con khôn lớn cậy trông
Gia đình hòa thuận cộng đồng keo sơn
Danh thơm cùng với nước non
Thỏa lòng cha mẹ vẹn tròn hiếu trung.

Xuân Canh Dần (2-2010)