13 tháng 12, 2011

HỢM MÌNH (Duy Yên)

                                                                      Ảnh Internet

                                Hợm mình kẻ cả giọng nhà quan
                                Ngạo mạn khinh đời hay nói ngang
                                Lên lớp dạy khôn toàn lũ ngọng
                                Chấp gì thằng dốt nói lăng nhăng.

                                                                                                          8-2010