14 tháng 12, 2011

Có Một Tình Yêu - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Video: “Có một tình yêu” Chương trình "Cựu chiến binh thủ đô", Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội thực hiện.