14 tháng 12, 2011

Hạnh phúc tuổi 60 - Chương trình Người cao tuổi

Video: “Hạnh phúc tuổi 60” Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện