14 tháng 12, 2011

Vãn cảnh Tây Hồ - Đoàn Kim Vân, Nhạc Huy Thục

Video: “Vãn Cảnh Tây Hồ” Chương trình Tác Phẩm Mới VTV1 - Thơ Đoàn Kim Vân - Nhạc Huy Thục