06 tháng 12, 2011

SAY THƠ (Duy Yên)

                                                                         Ảnh Internet
                                                         
                                                          Đọc thơ kim cổ lắm bài hay
                                                          Thích thú ngâm nga suốt tháng ngày
                                                          Thi tứ sâu xa tầm bác học
                                                          Lời vàng, ý ngọc đọc càng say.

                                                                                               10-2011