02 tháng 12, 2011

Xuân nhàn (Hương thơ 1)

Ảnh: Internet
Bấm vào đây để nghe bài hát "Xuân nhàn" (thơ Đoàn Kim Vân - trình bày Minh Nguyệt)