02 tháng 12, 2011

Tâm sự cô lái đò (Hương thơ 1)

Bấm vào đây để nghe bài hát "Tâm sự cô lái đò" (thơ Nguyễn Duy Yên - trình bày Minh Nguyệt) :