02 tháng 12, 2011

Buồn tàn xuân (Hương thơ 1)

Ảnh: Internet
Bấm vào đây để nghe bài hát "Buồn tàn xuân" (thơ Nguyễn Duy Yên - Trình bày Kim Dung) :