02 tháng 12, 2011

Say trăng (Hương thơ 1)

Ảnh: Internet
Bấm vào đây để nghe bài hát "Say trăng" (thơ Đoàn Kim Vân - trình bày Kim Dung) :