01 tháng 12, 2011

Tâm sự với bạn thơ (Duy Yên)


Vàng có lên cao mặc kệ thây
Chỉ lo cơm áo sống qua ngày
Giật mình giá cả tăng vun vút
E sợ đồng lương mãi thế này
Tính toán chi tiêu sao hợp lý
         Xoay từng món một vẫn loay hoay
  Lo toan cuộc sống thân già cả
Nỗi khổ cùng ai để giãi bầy.

10-11-2010 (Canh Dần)