14 tháng 12, 2011

Đời người (Hương thơ 2)


Ảnh internet


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Đời người, Thơ Nguyễn Duy Yên - Minh Nguyệt trình bày :