14 tháng 12, 2011

Xưa nay hiếm (Hương thơ 2)


Ảnh internet


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Xưa nay hiếm, Thơ Nguyễn Duy Yên - Kim Dung trình bày :