14 tháng 12, 2011

Vãn cảnh Tây Hồ (Hương thơ 2)


Ảnh internet


Bấm vào đây để nghe Bài thơ Vãn cảnh Tây Hồ, Thơ Đoàn Kim Vân - Kim Dung trình bày :