14 tháng 12, 2011

Xuân nhớ về Hà Nội (Hương thơ 2)


Ảnh internet

Bấm vào đây để nghe Bài thơ Xuân nhớ về Hà Nội, Thơ Đoàn Kim Vân - Kim Dung trình bày :