02 tháng 1, 2012

CÂU ĐỐI (GS VŨ KHIÊU)

                                       Tặng hai tác giả : Tập thơ TIẾNG LÒNG
                                            Nguyễn Duy Yên - Đoàn Kim Vân
                                         
                                Mây xanh khói biếc trăm năm hẹn
                                Bút sắc gươm thiêng một "Tiếng lòng"
                                                            Mùa Thu Mậu Dần                   
                                                      AHLĐ- Giải thưởng HCM
                                                            Giáo sư Vũ Khiêu
                                    
                                         Tặng hai tác giả : Tập thơ CHÂN TRỜI MỚI
                                           Nguyễn Duy Yên - Đoàn Kim Vân                                      

                                      Khói mây mở rộng"Chân trời mới"
                                      Cho "Tiếng lòng"bay vạn "Dặm đời"
                                                             Xuân Quý Mùi(2003)
                                                         AHLĐ- Giải thưởng HCM
                                                               Giáo sư Vũ Khiêu

                                           CẢM ĐỀ TẬP THƠ : BIỂN ĐỜI
                                 của hai tác giả:Nguyễn Duy Yên- Đoàn Kim Vân

                                                                   I
                                            Đã chót sinh ra giữa Biển đời
                                            Tránh sao sóng gió vạn trùng khơi
                                            Trăm năm chèo chống thân chìm nổi
                                            Một kiếp đan xen chuỗi khóc cười
                                            Vẫn biết trần gian như gió thoảng
                                            Chẳng đành thân phận phó mây trôi
                                            Phải đâu vạn sự do thiên định
                                            Họa phúc xưa nay bởi tại người.

                                                                   II
                                              Họa phúc xưa nay bởi tại người
                                              Nên duyên tri kỷ kết thành đôi
                                              Sông dài biển rồng dù xa bến
                                              Gió thuận buồm xuôi vẫn tới nơi
                                              Mọi khúc gian nguy đều vượt cả
                                              Bao phen thử thách cũng qua rồi
                                              Nhà hưng nước thịnh vui thành đạt
                                              Tâm trí từ nay đã thảnh thơi.

                                                                    III
                                               Tâm trí từ nay đã thảnh thơi
                                               Ngũ Hồ thả nhẹ lá thuyền chơi
                                               Mây xanh khói biếc hồn bay bổng
                                               Nét bút đường tơ rượu đón mời
                                               Hai Tiếng lòng trung tình nghĩa vẹn
                                               Một Chân trời mới cỏ hoa tươi
                                               Nhân sinh tự cổ mà như thế
                                               Hạnh phúc thênh thang vạn Dặm đời.

                                                     Mùa Xuân năm Đinh Hợi(2008)
                                                        AHLĐ- Giáo sư Vũ Khiêu