02 tháng 1, 2012

Giáo sư Vũ Khiêu

Ảnh Internet
                                         Tặng hai tác giả :DẶM ĐỜI
                                     Nguyễn Duy Yên- Đoàn Kim Vân
                                                         
                           Từ trỏ trăng kia nguyện chữ đồng
                           Mối tình đẹp mãi giữa non sông
                           Mây xanh khói biếc trăm năm hẹn
                           Bút sắc gươm thiêng một "Tiếng lòng"
                           Giải bốn phương trời muôn nỗi nhớ
                           Xuyên hai thế kỷ một niềm trung
                           Đường đời vạn dặm chân không mỏi
                           Hoa nở như thơ những đóa hồng.
                                                     4-10-1999
                                                        AHLĐ-Giáo sư Vũ Khiêu