Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Đêm hội hoa đăng - Thơ Đoàn Kim Vân, nhạc Trọng Bằng, Hợp ca Nam - nữ Đài TNVN0 nhận xét:

Đăng nhận xét