23 tháng 2, 2012

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

                                                                        Ảnh Internet

                                    Đôi điều cảm nhận
                                        Đọc tập thơ DẶM ĐỜI của anh,chị
                                                      Nguyễn Duy Yên -Doàn Kim Vân.

                                                       Dặm đời đẹp mãi giữa non sông
                                         Cần mẫn chung tay một chữ đồng
                                         Mang gửi non sông bao nỗi nhớ
                                         Dừng chân vườn cũ tóc hoa bông,

                                          Nâng niu từng bước của Dặm đời
                                          Vững dạ song hành đẹp lứa đôi
                                          Gió vén rèm mây trời tỏa sáng
                                          Cao xanh rực rỡ thế gian soi.

                                                                Mồng mười tháng ba năm Mậu Tý

                                                                   Sỹ Nhạc - Thanh Thịnh
                                       Phó TBT tập san Hương sắc Thăng Long