21 tháng 2, 2012

THƠ CHÚC MỪNG

                                                                           Ảnh Internet

                                                      Mến tặng bạn Nguyễn Duy Yên
                                                         (Nhân dịp sinh nhật lần thứ 80)

                                                Đã tám mươi xuân ở cõi trần
                                                Vượt ghềnh, đè sóng thắng gian truân
                                                Vợ hiền, dâu thảo đông con cháu
                                                Vui thú Nàng Thơ đã góp phần.

                                                    Viết tại quê Duy Yên-Kim Vân
                                                   (xã Thụy Lôi -Tiên Lữ-Hưng Yên)

                                                    30-4-2010(17-3- Canh Dần)
                                                           Nhà báo Ngô Việt Châu