05 tháng 2, 2012

THÁP BÚT- HỒ GƯƠM

                                                                          Ảnh Internet

                                              THÁP BÚT - HỒ GƯƠM

                                    Tháp Bút năm tầng đứng vút cao
                                                Tượng trưng khí phách bậc anh hào
                                                Thời gian tô điểm rêu phong phủ
                                                Sóng nước Hồ Gươm vỗ dạt dào
                                                Nét chữ "Thần Siêu" nay còn đó
                                                Hồn thơ "Thánh Quát" ý thanh tao
                                                Ngọc Sơn vãn cảnh ngày xuân mới
                                                Cảnh cũ người xưa mấy tự hào.

                                                                 Xuân Nhâm Thìn (2012)
                                                                       Đoàn Kim Vân

                   * Tên hai danh nhân ở thế kỷ 19.
                      - Nguyễn Siêu
                      -Cao Bá Quát