04 tháng 2, 2012

VÃN CẢNH NGÀY XUÂN

                                                                         Ảnh Internet

                                                           VÃN CẢNH NGÀY XUÂN
                                          (Bài thơ này đã in trong Tạp chí
                                               Kinh Tế-Môi Trường,xuân Nhâm Thìn-2012)

Ngoài trời hạt bụi mưa bay
Bâng khuâng tắc dạ mà say cảnh thiền
Thăm chùa vui thú thiên nhiên
Khói hương lan tỏa bay trên Phật đài
Mơ màng thoát tục trần ai
Lắng nghe nhịp mõ nhớ hoài xa xăm
Sư cô ngồi đó thâm trầm
Miệng nam mô Phật tiếng gần tiếng xa
Gió xuân nhẹ thổi hiền hòa
Còn vương đôi chút sương sa lạnh lùng
Bầu trời mặt nước xanh trong
Ngày xuân vãn cảnh cho lòng thảnh thơi.

       Xuân Nhâm Thìn (2012)

      Nguyễn Duy Yên