02 tháng 2, 2012

THƠ CHÚC MỪNG

                                                                     Ảnh Internet
                                                            Thư gửi Anh, chị KHÔI -HÀ
                                                                        (Qua  gmail)

CHÚC MỪNG

Trời còn cho có hôm nay
Dồi dào sức khỏe đi Tây, chúc mừng
Sánh đôi có vợ có chồng
Ngao du sơn thủy mênh mông xứ người
Qua Nga, Anh , Pháp thăm chơi
Đường vui du lịch, ngời ngời sức xuân
Tuy xa mà vẫn như gần
Mượn đường điện tử ân cần thăm nhau
Nôm na gửi bạn mấy câu
Chúc đôi chân khỏe bền lâu đường dài.

Hà nội 7- 2011
Duy Yên - Kim Vân

Thư trả lời của hai bạn :
Huy Khôi - Thúy Hà
   (qua gmail)
Đọc thơ anh chị Yên-Vân
Ở Tây mà thấy rất gần chẳng xa
Dú Anh, dù Pháp, dù Nga
Chỉ cần click cái là ta gặp liền
Trời cho sức khỏe người hiền
Cuộc đời thanh đẹp như tiên trên trời
Mốt mai khuất núi đi rồi
Tình ta còn mãi ở nơi vĩnh hằng.

Germany 7- 2011

Huy Khôi - Thúy Hà