02 tháng 2, 2012

TIẾNG LÒNG GỌI BẠN

                                                                         Ảnh Internet

                                                        TIẾNG LÒNG GỌI BẠN
                                                Thân tặng anh,chị : Duy Yên - Kim Vân

                                              Gặp được bạn thơ cuối "Dặm Đời"*
                                              Ly tình dốc cạn chén đầy vơi
                                              "Tiếng lòng"* gọi bạn cùng thao thức
                                              Dậy ngắm "Chân trời mới"* sáng tươi.

                                              Dậy ngắm "Chân trời mới*sáng tươi
                                              Lại thấy hồn thơ giữa" Biển Đời"*
                                              "Mênh mang xuân* vẫn còn lai láng
                                              "Lục bát"* gieo vần mãi chẳng ngơi.

                                                             Xuân Canh Dần, 2010
                                                                   Vũ Huy Khôi