24 tháng 3, 2012

Ảnh hai chị em (Kim Vân- Xuân Quỳ)

                                                    Hai chị em nhà thơ Kim Vân - Xuân Quỳ