21 tháng 3, 2012

ĐỜI NGƯỜI (Kim Vân)

                                                                         Ảnh Internet

Sinh tử chẳng qua cũng lẽ đời
Thời gian vun vút tháng năm trôi
Bận với trần gian còn mấy chốc
Thấp thoáng qua đi một kiếp người.