17 tháng 3, 2012

Đêm Trăng

                                                                      Ảnh Internet

                                     Đêm không trăng sao là bầu trời đen tối
                                     Sông không đò là lỡ chuyến sang ngang
                                     Lòng không yêu là một cánh đồng hoang
                                     Tình không trả là muôn vàn đau đớn.