16 tháng 3, 2012

Sáng tác mới,Nguyễn Duy Yên

     NUỐI TIẾC

Biết em từ tuổi dang xuân
Tin em sắp sửa bước chân theo chồng
Thế là hết cả trông mong
Thế là xuân cạn trong lòng từ đây.

                 Xuân Mậu Tuất (1958)