26 tháng 3, 2012

HẢI VÂN CHIỀU (Kim Vân)

                                                        Ảnh Internet

                           Sừng sững nơi đây một ngọn đèo
                           Mây vờn vách đá dốc cheo leo
                           Hải Vân ải cũ kinh hồn giặc
                           Mà lòng mơ tưởng tiếng quân reo
                           Nhìn về phía Bắc xa ngàn dặm
                           Ngoảnh lại trời Nam đổ bóng chiều
                           Biển vẫn gầm gào cùng gió núi
                           Trời cao văng vẳng tiếng chim kêu.

                           Trên đường từ Lào về thành phố Hồ Chí Minh
                                                                                         3-1990