26 tháng 3, 2012

VÃN CẢNH TÂY HỒ Kim Vân

                                              Ảnh Internet
                                Vãn cảnh Tây Hồ buổi sáng nay
                                Mênh mông mặt nước sóng lồng mây
                               Thuyền Rồng cập bến đường vào Phủ
                               Cõi Phật mơ màng bóng Hạc bay
                               Thánh thót chuông ngân chiều ngả bóng
                               Giật mình du khách vẫn còn say
                               Thuyền ai nhẹ lướt theo chiều gió
                               Thoát tục lòng trần hẳn chốn đây.

                                                       Kim Vân