26 tháng 3, 2012

VÃN CẢNH TÂY HỒ ( Kim Vân)

                                                                       Ảnh Internet
                                                   Vãn cảnh Tây Hồ buổi sáng nay
                                                   Mênh mông mặt nước sóng lồng mây
                                                  Thuyền Rồng cập bến đường vào Phủ
                                                  Cõi Phật mơ màng bóng Hạc bay
                                                  Thánh thót chuông ngân chiều ngả bóng
                                                 Giật mình du khách vẫn còn say
                                                 Thuyền ai nhẹ lướt theo chiều gió
                                                 Thoát tục lòng trần hẳn chốn đây.

                                                                      Đoàn Kim Vân