20 tháng 3, 2012

LẶNG LẼ (Kim Vân)

                                                                        Ảnh Internet

                                    Nắng tắt không gian chiều lặng lẽ
                                                Mây bay vội vã biết về đâu?
                                                Trăng sao sáng tỏ đêm chìm xuống
                                                Trái đất quay tròn được mấy lâu?