20 tháng 3, 2012

TÌM (Kim Vân)

                                                                       Ảnh Internet

Người đi tìm kiếm bạc vàng
Riêng tôi tìm lấy một nàng thơ chơi
Ngẫm xem những tấn trò đời
Ai mà tìm thấy mặt trời nửa đêm.